ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΥΜΩΝ

Μετά την έκδοση “Θείες” ακολούθησε η έκδοση “Tων Πατέρων Υμών” όπου προσκάλεσα φίλους όπως ο Στέφανος ΣτεφανΊδης , Ανδριάνα και Αθηνά Ιεροδιακόνου, Μαρίνα Παρισσινού , Νικόλας Σπαρσής, ΣΊλια Ποτούδη και τους αείμνηστους Πήτερ Λοϊζος και Νἱκη Μαραγκού να γράψουν εν κείμενο σε σχέσει με τους πατέρες τους το οποίο συνοδεύσαμε με φωτογραφίες από τα προσωπικά τους φωτογραφικά άλπουμς, στις περισσότερες περιπτώσεις με τους πατέρες τους σαν φωτογράφους.

(Visited 59 times, 1 visits today)